Vad gör en snickare?

Duktig snickareEn snickare jobbar med tillverkning. De kan till exempel bygga eller renovera hus och lokaler. Snickare är de största inom byggbranschen och idag finns det många snickare som driver egna snickarföretag. Just denna bransch är mycket populär och eftertraktad, därför finns det gott om jobb inom den. En snickare kan få jobb över hela landet, vilket innebär att det är ett yrke där man ofta far runt mycket.

Snickare är händiga och lösningsorienterade
För att kunna arbeta som en snickare krävs det att man besitter en del erfarenheter och kunskap. Det är viktigt att man har en viss matematisk kunskap, att man har förmågan att kunna läsa av ritningar och kunna se lösningar. Det krävs också noggrannhet, samt att man är väldigt lösningsorienterad. Att man har många bollar i luften är också en passande egenskap för att kunna jobba som en snickare. Detta eftersom det är mycket att hålla reda på och ofta flera projekt samtidigt.

Vad ingår i snickarens arbetsuppgifter?
Som ovan nämnts är snickarens jobb att bygga, samt renovera hus, men de kan också utföra småsnickerier, såsom att montera möbler, bygga stommar, montera ett kök med mera. Den så kallade träarbetaren är oftast med under hela processen. Det vill säga från gjutning till dess att man framställt ett helt hus. Oavsett om man är i behov av renovering eller byggnation av ett nytt hus ska alltså en snickare kunna hjälpa till med dessa jobb.

Byggnationer måste underhållas
Vare sig det är ett hus, en sommarstuga eller en lokal måste de alltid underhållas. Där kommer snickaren in och kan uträtta det som är i behov att göras på till exempelvis huset. En snickare kan givetvis inte göra allt, eftersom det finns andra personer som är specialiserade på vissa områden. Det snickare däremot kan göra är att samarbeta med andra hantverkare. Ska man exempelvis bygga ett hus från grunden är det en hel del att tänka på. Det är inte bara snickerierna, utan det kan också vara exempelvis att dra ledningar eller installera el. Det är inte en snickare avsedd för och det krävs dessutom specialutbildning för dessa områden.

Hur blir man en snickare?
För att kunna arbeta som snickare krävs det att man gått en utbildning. På gymnasiet är det bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning husbyggnad som ska gås om man är intresserad av att arbeta som snickare. Vid vuxen ålder kan man ansöka om kurser på komvux. När man har genomfört utbildningen antingen på komvux eller på gymnasiet måste man gå ett så kallat lärlingsprogram, som pågår i två år. Därefter ska man erlägga ett yrkesteoretiskt prov. Om man får godkänt på provet får man ett yrkesbevis.